تبلیغات
سایت تفریحی و سرگرمی سایت تفریحی و سرگرمی - ""جوک..جوک::
 

""جوک..جوک::

نویسنده: farshad noroozi موضوع: ::جوک..جوک::، 

 

آخرین شعرمریم حیدرزاده .:.::...::..:-..:::.::...::-:..:::.-...::...:-...::::_:::...:::_...::::...:: قشنگ بود

من دل به زیبای ی، به خوب ی میسپارم؛دینم این است . من مهربان ی را ستبیش میكنم ؛آیینم این است .
من رنجها را با صبور ی میپذیرم؛ من زندگ ی را دوست دارم؛ انسان و باران و چمن را میستایم . انسان و
باران و چمن را میسرایم ،،،در این گزرگه ... بگزار خود را گم كنم ......... بگ زار از این ره بگزرم با
دوست...با دوست....

راه های شناخت یك جواد : 1] اگه دیدی همه لباساش لویس ه بدون كه طرف .... 2] اگه دیدی گوش ی
رو اسپرت كرده بدون كه P.K موبایلش 6600 (جواد 00 )هست بدون كه طرف .... 3] اگه دیدی یارو
طرف.... 4] اگه دیدی یك ی عاشق تایتانیك ه بدون كه طرف .... 5] اگه دیدی وقتی جنّیفر لپز رو می بینه
از هال میره بدون طرف ... 6] اگه دیدی كس ی لكه قرمز زده بدون كه طرف ... 7] اگه دیدی یك ی این آفف
رو خوند بدون كه طرف.... !!!

خدائیش قدیمیا یه چیزی حالیشون بوده!
آلبرت انیشتین میگه ؛ عشق مثله یه ساعت شن ی می مونه ، همزمان كه قلبت رو پر میكنه عقلت رو
خالی میكنه.

مثل یه آدامسه !!!~~~~> 1.داشتن یك بسته آدامس همیشه بهتر از داشتن فقط (gf/bf) یه دوست
یك آدامسه ! 2.فراموش نكنین كه پایان هر آدامس ی سطل آشقاله پس برای هیچ آدامس ی قیمت
زیادی پرداخت نكنین ! 3.هیچوقت آدمس نیمخردیه كسی رو به دهن نزارید ! 4.جویدن ط ولانی هر
آدامسی به جز بیمزّه شدنش حاطلی نداره ! 5.حسرت آدامس ی كه دور انداختید رو نخورید چون آدامس
های خوشمزه تر همیشه پیدا میشن ! 6.ازدواج مثل قورت دادن آدمس هست . هیچ احمقی آدمسش رو
قورت نمیده !!!!!! <<قابل توجه و تفكر>> اگه خوندی كه ....

دیگه نزدیك من نیا!
نزن،دیگه نزدیكه من SMS نزن،دیگه Tel نده،دیگه سلام نكن، دیگه Off دیگه به من
نیا،دیگه.................... آخه من مرض قند دارم دكتر گفته از شیرینی مثل تو باید دوری كنم. ;)

دوست واقعی
دوست واقعی كسی است كه دستان تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس كند

...یش داره
نینی كه از خواب پا میشه جیش داره .... زنبور كه رو گل میشینه نیش داره .....چوپون كه تو بیابونه میش
داره.....این ماهواره كه میبین ی رو پشت بوم ه دیش داره ..... حاجی كه از مكّه میاد ریش داره ......شطرنج
كه بازی میكنی كیش داره..... اینقدرم چت میكنی آخره ماه فیش داره

 

() نظرات